Created: 16.02.2020

Mocking Shop - ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ອອນ​ລາຍ ຕັ້ງ​ຢູ່​ຖະ​ໜົນ​ສີ​ສັງ​ວອນ, ໜ່ວຍ 04, ຮ່ອມ 16, ບ້ານ ຮ່ອງ​ແກ, ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ຮ້ານ​ແມ່ນ​ຈະ​ຢູ່​ຈຸດ​ດຽວ​ກັບ​ຮ້ານ​ຊັກ​ແຫ້ງ​ຈະ​ເລີນ​ພົງ (​ຮ້ານ​ທ້າວ​ປຸ-ນາງ​ເຊືອມ) ສາ​ມາດ​ມາ​ເບິ່ງ​ເຄື່ອງ ຫລື ຮັບ​ເຄື່ອງ​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ທີ່

ຫ້ອງ​ການ​ບ້ານ​ຮ່ອງ​ແກ ​ຮ້ານ​ເຂົ້າ​ປຽກ​ດັງ ບ້ານ​ທາດ​ຫລວງ​ໃຕ້ ເທັກ​ແຄັດ​ວອກ (Catwalk Pub) ສະ​ຖານ​ທູດ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​ປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ ໂຮງ​ຮຽນ​ສະ​ຕະ​ວັດ​ທີ 21 Ocean Beer ຮ້ານ ຕຳນົວ ຮ່ອງແກ tumnur hongkaeMocking Shop(ບ້ານ​ຮ່ອງ​ແກ ຮ່ອມ 16)ຮ້ານ​ດຽວ​ກັບ​ຮ້ານ​ຈະ​ເລີນ​ພົງ​ຊັກ​ແຫ້ງ
Map Image: Mocking shop
Creating Maps was never easier
Create and download your Maps within minutes